ร่วมบริจาคสมทบกองทุนของศูนย์

     ร่วมสมทบกองทุนศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ ที่พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ หัวหน้าพระวิทยากร โทร.081 9682938 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่ บัญชีเลขที่ 615-2-46285-0 ชื่อบัญชี ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่

    ขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้บริจาคทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนให้เป็นกำลังหลักของชาติต่ิอไป
     ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบริจาคแล้ว จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ