ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.๑-๓ โรงเรียนุแสงทองพิทยานุสรณ์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักเรียน ๑๒๖ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๐ ๓๙๘๑๐๙๐
วันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักเรียน ๒๕๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๑ ๘๙๑๗๗๘๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น